FRI FRAKT INOM SVERIGE

Integritetspolicy

PERSONUPPGIFTER
Caroline Svedbom värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Det är Caroline Svedboms målsättning att följa alla vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Denna policy hjälper dig bl.a. att förstå vilken slags information Caroline Svedbom samlar in och hur denna används. Genom att godkänna policyn på Sajten i samband med köp eller lämnande av uppgifter så samtycker du till behandling av dina personuppgifter i enlighet med nedan.

VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR VI?
Vi kommer att behandla de personuppgifter som du lämnar eller har lämnat till oss eller som vi samlat in på Sajten genom cookies. De personuppgifter som Caroline Svedbom behandlar är ditt personnummer, namn, kön, e-postadress, köp-, betal- och orderhistorik, betal- och kreditkortsnummer, leveransadress, IP-adress och telefonnummer.

HUR ANVÄNDER VI DINA PERSONUPPGIFTER?
Uppgifterna kan användas för identifikation, direktmarknadsföring, kundundersökningar, nyhetsbrev samt för statistikändamål. Uppgifterna kan även användas för e-post och marknadsföring. Du kan när som helst kontakta oss för att avbryta marknadsföring mot dig som kund.

Uppgifterna kan vidare komma att användas för att analysera köpvanor i syfte att förse dig med relevant information och marknadsföring samt för att förbättra Sajten, betalningslösningar och betalningsprocesser. Behandling i syfte att förbättra betalningslösningar och betalningsprocesser kan inkludera behandling där dina personuppgifter, bl.a. ditt personnummer, överförs till andra bolag inom Caroline Svedboms koncern och tredjepartsleverantörer för att ingå som analysunderlag. Personuppgifterna kan då även komma att samköras med uppgifter från andra register, t.ex. kreditupplysningsregister.

Ditt personnummer kommer också att behandlas i samband med köp på uppdrag av (eller på grund av krav från) betalnings- och kreditföretag som behöver detta i kreditupplysningssyfte.

HUR SKYDDAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?
För att hålla de personuppgifter vi behandlar i säkert förvar har vi brandväggar och antivirusprogram för att skydda och förhindra obehörig tillgång till nätverket. Tillgång till de utrymmen där personuppgifterna lagras är begränsad och det krävs att de anställda identifieras för åtkomst.

HUR LÄNGE SPARAS MINA PERSONUPPGIFTER?
Om du samtyckt till att vara registrerad kund/medlem hos Caroline Svedbom sparas dina uppgifter tills du avregistrerar dig. Du kan när som helst avregistrera dig som kund. Om du inte registrerar dig som kund/medlem sparas dina uppgifter så länge det är nödvändigt utifrån krav i lag eller för att fullgöra Caroline Svedboms åtaganden gentemot dig, t.ex. för att uppfylla leverans och garantiåtaganden.Dina uppgifter sparas oavsett aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande personuppgiftslagstiftning.

LÄNKAR
Sajten kan innehålla länkar till andra webbplatser. Denna Integritetspolicy gäller enbart Sajten. När du länkas till annan webbplats bör du läsa den personuppgiftspolicy som gäller för den sidan. Notera att Caroline Svedbom inte tar ansvar för andra webbplatsers behandling av dina personuppgifter.

Ändringar i Integritetspolicy
Caroline Svedbom förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna Integritetspolicy när som helst i tiden i den utsträckning ändringarna är nödvändiga för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav. Alla ändringar av denna Integritetspolicy kommer att publiceras på Sajten.

COOKIES
Läs mer om cookies här.